• Slavonska avenija 26/7, 10 000 Zagreb

Potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Zagrebprokrom d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Zagrebprokrom d.o.o.

Kratki opis projekta: Dana 26.02.2019. poduzeće Zagrebprokrom d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i s Fondom za zaštitu okolišta i energetsku učinkovitost Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Zagrebprokrom d.o.o.“, referentna oznaka ugovora KK.04.1.2.01.0054. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ciljevi projekta: Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u trgovačkom objektu tvrtke Zagrebprokrom d.o.o. kroz energetsku obnovu ovojnice kondicioniranog prostora zgrade, ugradnjom fotonaponskih pretvarača stupnja iskoristivosti većeg od 15% za vlastitu proizvodnju električne energije i s namjenom za vlastitu potrošnju, ugradnjom učinkovitijeg sustava rasvjete i ugradnjom dizalice topline zrak/voda visokog energetskog razreda za potrebe grijanja i hlađenja predmetne energetski troškovni cjeline.

Očekivani rezultati projekta:

  • ušteda godišnje isporučene energije u iznosu od 90,5%
  • smanjenje emisije CO2 za 37,9 t na godišnjoj razini

Ukupna vrijednost projekta: 4.516.150,00 Kn

EU sufinanciranje projekta: 3.082.818,50 Kn

Razdoblje provedbe projekta: od početka obavljanja aktivnosti projekta, najranije počevši od 01.01.2014. g. – do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti odnosno do 01.05.2021. godine, a najduže do 30.06.2021. g.

Kontakt osoba za više informacija: Emanuel Mioč, emanuel.mioc@zagrebprokrom.hr, +385 1 2404 829

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Zagrebprokrom d.o.o.